Novinky

Naši maturanti v laboratóriách katedry chémie UKF Nitra.

Týždeň vedy a techniky 2019 

zábavné experimenty

Laboratórne cvičenia z chémie - maturanti destilujú

Bádanie v prírodných vedách - extra hodiny s I.AJ

Deň mólu 2019 v III.AJ - nechýbala ani Krtkova torta.

Krajské kolo festivalu vedy a techniky 2019

Ema Horská, Nina Kadáková, Ester Fazekašová, Tomáš Hegedus