Novinky

Deň otvorených dverí v chemickom laboratóriu - 30.1.2019

Prírodovedná Viedeň 2018

Exkurzia Prírodovedná Viedeň do mineralogickej expozície Prírodovedného múzea a do sadrovcovej bane v Hinterbruhle - 18. decembra 2018 - VI.SXA a III.AJ

Týždeň vedy a techniky

Mladý chemik - víťazi

Tercia: Diana Záborská, Šimon Vavro, Viktória Pšenková

Kvarta: Anna Dukesová, Alžbeta Žiarovská, Denisa Rathouská

II.AJ: Romana Remeňová, Viktória Kertaiová, Natália Hamarová

Blahoželáme !!! 👍

Týždeň vedy a techniky - zábavné experimenty, prednášky, súťaže

The Mole Day -  Deň mólu 2018 za nami, tešíme sa na Deň mólu 2019

Pomôcky z medzinárodnej Chemickej olympiády


Medzinárodné kolo chemickej olympiády ICHO - International Chemistry Olympiad sa v tomto roku konalo v Bratislave a v Prahe. Jedným z organizátorov bola Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave a Celoslovenská komisia chemickej olympiády. Organizátori našej škole na základe výsledkov žiakov v krajských a celoslovenských kolách v najvyššej kategórii A venovali našej škole pomôcky v hodnote 1000 eur pre olympionikov ale aj maturantov. Ďakujeme.


Letná škola chemického inžinierstva

Letná škola chemického a enviromentálneho inžinierstva UCHEI FCHPT STU v Bratislave s našimi študentkami Ester Komačkovou a Viktóriu Villámovou.