Aj v tomto školskom roku pripravíme pre Vás podobné aj nové aktivity:

Overovanie metodík IT akadémie

Deň otvorených dverí v chemickom laboratóriu

Prírodovedná Viedeň a baňa Hinterbruhl